Berita Kampus:

  JUNDU ASY-SYABAB

  Mahasiswa dan ideologi yang diembannya memiliki potensi yang sangat besar dalam proses perubahan sosial dan politik masyarakat. Namun, sebelum ini mahasiswa banyak diwarnai dengan pelbagai gerakan yang tidak (atau kurang) berani dalam memperjuangkan ideologi Islam.

  Oleh itu, lahirnya gabungan mahasiswa dan mahasiswi yang bangkit atas kesedaran Islam untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam dan penyelesaian-penyelesaian Islam atas segala permasalahan kehidupan adalah penting. Yang mana gelombang kebangkitan ini membentuk mahasiswa berjatidiri Islam yang suatu hari nanti akan terjun ke dalam masyarakat.

  Gabungan inilah yang kemudian diberi nama Jundu asy-Syabab (JS). Jundu bermaksud tentera atau pejuang manakala syabab bermaksud pemuda (dan pemudi). Maka, Jundu asy-Syabab boleh didefinasikan sebagai pemuda dan pemudi yang berjiwa pejuang.

  Jundu asy-Syabab adalah mahasiswa dan mahasiswi intelektual yang berideologikan pemikiran yang paling mulia di atas ideologi-ideologi yang lain iaitu ad-Deen ul-Islam.

  Jundu asy-Syabab bangkit atas kesedaran Islam dan bergerak untuk membangkitkan kembali umat Islam (terutamanya warga kampus) dengan kebangkitan Islam yang sebenar melalui pola pemikiran yang cemerlang.

  Jundu asy-Syabab juga bermatlamatkan mengembalikan posisi Islam seperti masa kejayaan dan keemasannya dahulu, dimana hukum-hukum Islam diterapkan di segenap aspek kehidupan, Islam menjadi perisai pada umatnya yang sengsara dan Islam menjadi rahmatan lil a'lamin.


  V I S I :
  Menjadikan perjuangan memartabatkan Ideologi Islam sebagai agenda utama mahasiswa-mahasiswi di Malaysia.


  M I S I :
  1. Mengembangkan Islam sebagai pandangan umum masyarakat kampus hingga mampu membangun pemikiran, perasaan dan tindakan terhadap seluruh faktor yang membelenggu Islam.
  2. Menggencarkan lagi dakwah ke arah penegakan Syariah wal Khilafah di bumi Malaysia ini.
  3. Membangun jaringan mahasiswa dan mahasiswi berideologi Islam di seluruh Malaysia.
  4. Mengembangkan sistem pendukung bagi transformasi ideologi Islam di kalangan mahasiswa dan pergerakan mahasiswa.
  5. Membentuk kader mahasiswa dan mahasiswi yang berideologi Islam dan memiliki kemampuan dalam melontarkan pendapat Islami.


  Bersatu, bergerak tegakkan ideologi Islam!